• KOBIETA & ZDROWIE

  Aborcja wybór nie zakaz! Każda kobieta powinna mieć wolny wybór!!!

  W ostatnich dniach Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dotychczas obowiązująca ustawa o aborcji jest niezgodna z Konstytucją. Według TK Aborcja z przesłanki embriopatologicznej narusza zasadę ochrony życia, więc ustawa została zmieniona. Co spotkało się z ogromnym niezrozumieniem kobiet. Ponieważ to my kobiety rodzimy dzieci i to głównie na nas spoczywa opieka nad nimi. Zazwyczaj powinna być podzielona pomiędzy dwojgiem rodziców a z tym bywa różnie. Wcześniejsza ustawa dopuszczała aborcję w trzech przypadkach, „gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację”.
  W obecnej ustawie taki zapis już nie istnieje, pozostały jedynie zapisy o „dopuszczalności aborcji w momencie, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”.

  Więc kobieta, która chce uniknąć kary pozbawienia wolności za dokonanie aborcji powinna urodzić dziecko z ciężką postacią upośledzenia. Obecnie „kara za dokonanie aborcji wynosi do 3 lat pozbawienia wolności. Takiej samej karze podlega osoba, która tej aborcji dokonuje lub do niej nakłania”. Co tak naprawdę może spowodować ustawa aborcyjna i co spowoduje. To, że kobiety walczą o swoje prawa wychodząc na ulicę to widać w każdym większym mieście. Walczymy o możliwość decydowania o sobie, o własny los i o los dzieci, które mamy wychowywać. Zapewne żadna z nas nie chce urodzić dziecka, które za chwilę umrze lub będzie do końca życia skazane na opiekę innych, widząc jego cierpienie. Bo mówimy tutaj o ciężkich przypadkach jakich dotyczy ustawa. Pracowałam kiedyś w Ośrodku z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności i uważam te osoby za wspaniałych ludzi, od których możemy się wiele nauczyć. Jednak stopnie upośledzenia są różne mające lżejszą, umiarkowaną i cięższą postać niepełnosprawności. Taką z którymi osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować samodzielnie i takie, które wymagają opieki osób trzecich oraz bardzo ciężkie przypadki wymagające stałego pobytu w specjalistycznych ośrodkach. Jednak podejmując się wychowania dziecka z niepełnosprawnością jest nie lada wyzwaniem dla każdej kobiety czy nawet ojca dziecka. Niekiedy mężczyźni nie są w stanie sprostać nowej trudnej sytuacji, więc bardzo często zostawiają kobietę samotnie wychowującą dziecko. Również zdarzają się sytuacje odwrotne, kiedy to ojciec zostaje z niepełnosprawnym dzieckiem a matka odchodzi. Historie są naprawdę różne, ponieważ ludzie bardzo często nie są w stanie poradzić sobie z taką sytuacją dla wielu rodziców jest to zbyt duże obciążenie zarówno psychiczne jak i fizyczne. I tutaj jest bardzo duża rola Państwa, które niestety nie spełnia się w temacie polityki rodzinnej osób niepełnosprawnych. Państwo nie zapewnia rodzinie z dzieckiem czy dziećmi niepełnosprawnymi odpowiedniej opieki zdrowotnej jak i również finansowej. Świadczenia dla rodzin z dziećmi są tak niskie, że bardzo wiele osób żyje w ubóstwie. Niestety nasze Państwo nie jest przygotowane aby pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych i samym niepełnosprawnym. Nie mamy odpowiedniego programu. Inaczej jest w teorii a niestety inaczej w praktyce. Dlatego uważam, że każda kobieta powinna mieć wybór czy chce urodzić dziecko niepełnosprawne czy też nie.

  Już sama wiadomość o tym, że nosi się w sobie dziecko niepełnosprawne jest dużym obciążenie psychiczne dla przyszłej mamy i partnera. Bardzo często wiele kobiet rodząc zdrowe dziecko cierpi na depresje poporodowe a co dopiero po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego. Pod uwagę w przypadku ustanowienia tego typu ustawy nie bierze wielu czynników między innymi psychologicznych i finansowych rodzin. Nikt nie patrzy na kobietę jako człowieka, na jej stan psychiczny, fizyczny. Nakłania się kobiety do czegoś czego one mogą nie chcieć, zwyczajnie mogą nie udźwignąć.

  Jeżeli rząd chce aby kobiety rodziły dzieci niepełnosprawne niech zapewni im odpowiednią opiekę pozwalając na godne życie. Czyli między innymi świadczenia pieniężne, dostęp do profesjonalnej opieki medycznej w tym psychologicznej dla rodziców. Może wtedy więcej kobiet zdecyduje się na poród dziecka z niepełnosprawnościami. Sama życzyłabym sobie tego aby cały świat jak i polska była krajem utopijnym, jednak nie jesteśmy i nie będziemy.

  Dlatego uważam, że każda kobieta powinna mieć wybór nie zakaz. Wolny wybór nie podyktowany politycznie czy religijnie. Póki co ustawa spowoduje dalej działające podziemie aborcyjne, wzrośnie ilość porzucanych dzieci w ośrodkach opiekuńczych. A żadne dziecko nie chce być porzucone i na to nie zasługuje tym bardziej dziecko niepełnosprawne, które wymaga większej opieki. Pozwólmy mieć kobietom wolny wybór bo to one wychowują dzieci nie politycy. Rząd powinien zająć się osobami niepełnosprawnymi, które żyją w tej chwili i zrobi wszystko co w jego mocy aby tym osobom i ich rodzinom żyło się lepiej a przede wszystkim godniej bo na to zasługują.